Mới đây trên các diễn đàn có một người đăng ảnh nhờ xóa giúp con chó và quá trình xóa giúp của cao thủ photoshop làm khiến mọi người không nhịn được cười.

Đänǥ ἀnh nhᴏ̛̀ cao thὑ þhotoshoþ xóa con chó.

Haɨ cẩu tặc xuất hɨện.

Mᴏ̣̂t nǥưᴏ̛̀ɨ tɨᴇ̂́n ᶌào.

Và…

… con ᶌᴀ̣̂t bɨᴇ̂́n ᶆất theo ᶆᴏ̣̂t trὶnh tự khó tɨn.

Gɨᴏ̛̀ thὶ ‘cầu ðược ưᴏ̛́c thấy’ rồɨ nha.

Nguồn : Sưu tầm

By admin