Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự tiêu tan.
🍀 Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. 🍁 Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. 🙏 Đi về phía từ bi, lòng tự nhiên rộng lớn. 🌳 Đi về phía thiệt hơn, đời gập ghềnh lên xuống. 🌼 Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh. 🌷 Đi về phía an bình, muộn phiền tự nhỏ lại. 🍂 Đi về phía tự tại, chướng ngại tự qua nhanh. 💥 Đi về phía thiện lành, tham sân si vô hiệu. 💦 Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung!!!

By admin