Tɪếᴛ ʟộ: Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴍắᴄ íᴛ ɴʜấᴛ 5 ᴄăɴ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ

Mớɪ đâʏ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ đã ᴄó đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠà VKSND TP.HCM xɪɴ đặᴛ ᴛɪềɴ để ʙảᴏ đảᴍ ᴄʜᴏ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ʟà ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ.

Vừᴀ ǫᴜᴀ, ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sɪɴʜ ɴăᴍ 1971, Gɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴄó đơɴ ɢửɪ đếɴ VKSND TP HCM ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ TP HCM xɪɴ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴠà ʙảᴏ ʟãɴʜ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ. Tʀᴏɴɢ đơɴ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠề ᴛộɪ ‘ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛố ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ’ ᴛừ ɴɢàʏ 24/3 đếɴ ɴᴀʏ ᴠà ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ.

Lý ᴅᴏ ᴍà ôɴɢ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ xɪɴ ᴋʜᴏᴀɴ ʜồɴɢ ᴄʜᴏ ᴍẹ ʟà ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ʙà Hằɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴʜâɴ đạᴏ, ɴʜấᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ʙảᴏ ʟãɴʜ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ᴄʜᴏ ʙà.

Cʜᴏ đếɴ ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴀɴʜ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ʀằɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ số 17-19 Nɢô Đứᴄ Kế, ᴘʜườɴɢ Bếɴ Nɢʜé, ǫᴜậɴ 1, TP.HCM; ɴơɪ ở số 6 Nɢᴜʏễɴ Tʜôɴɢ, ᴘʜườɴɢ 7, ǫᴜậɴ 3, TP.HCM ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴄư ᴛʀú ʀõ ʀàɴɢ. Bà Hằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠà ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 24/3/2022 đếɴ ɴᴀʏ ᴠề ᴛộɪ ‘ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ’.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ‘Tʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛạɪ Đɪềᴜ 7 ᴛʜôɴɢ ᴛư ʟɪêɴ ᴛịᴄʜ số 06/2018/TTLT-ʙᴄᴀ-ʙǫᴘ-ʙᴛᴄ-VKSNDTC-TANDTC ɴɢàʏ 07/8/2018, ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 20/9/2018 ᴠề ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ‘Đặᴛ ᴛɪềɴ để ʙảᴏ đảᴍ’ để ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ‘ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ’ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 122 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015 ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 01/01/2018, ᴛôɪ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴍẹ ᴛôɪ ᴄó ʜộɪ đủ ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ɴʜư sᴀᴜ: Mẹ ᴛôɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʟầɴ đầᴜ, ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴛốᴛ, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴛɪềɴ áɴ ɢì; ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴄư ᴛʀú ʀõ ʀàɴɢ; ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙằɴɢ ᴋʜᴇɴ, ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ xã ʜộɪ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙ.ắ.ᴛ đếɴ ɴᴀʏ, ᴍẹ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ɴʜậɴ sᴀɪ ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛự ᴠɪếᴛ đơɴ xɪɴ đượᴄ ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ để đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ᴠà ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛáɪ ᴅɪễɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ MXH…; ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍẹ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đặᴛ ᴛɪềɴ để ʙảᴏ đảᴍ’.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Tᴜấɴ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍẹ ôɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛʀị íᴛ ɴʜấᴛ 5 ʟᴏạɪ ʙệɴʜ ɴʜư: Cᴀᴏ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, Rốɪ ʟ.ᴏạɴ ʟᴏ âᴜ, ʀốɪ ʟ.ᴏạɴ ʟɪᴘɪᴅ ᴍ.á.ᴜ, ᴍấᴛ ɴɢủ ᴋéᴏ ᴅàɪ, ᴜ xơ ᴛ.ử ᴄᴜɴɢ… ᴘʜảɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ɢầɴ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ɴᴀʏ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʙà Hằɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴍẹ ɢɪà ʜơɴ 80 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴠà ʟà ɴɢườɪ đɪềᴜ ʜàɴʜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠớɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ. Nʜữɴɢ ᴄăɴ ʙệɴʜ ᴍà ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ мắᴄ ᴘʜảɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

Dᴏ ᴠậʏ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tᴜấɴ ᴄó đơɴ xɪɴ đượᴄ đặᴛ ᴛɪềɴ để ʙảᴏ đảᴍ ʟà 10 ᴛỷ đồɴɢ để ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴠụ áɴ.

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄả ᴛêɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴠà ᴍẹ ʀ.ᴜộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴅịᴘ ᴛếᴛ ɴɢᴜʏêɴ đáɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 6/9, VKSND TP.HCM đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀả ʜồ sơ, đề ɴɢʜị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙổ sᴜɴɢ để ʟàᴍ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ xᴇᴍ xéᴛ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, ɴʜằᴍ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʀɪệᴛ để ᴠụ áɴ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴋs ᴛʀả ʜồ sơ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ɢɪᴀ ʜạɴ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜêᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙà Hằɴɢ. Vụ áɴ ᴅᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛʜụ ʟý, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ’ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015.

By admin