Vjehrra Godet Me Dru Renë E Saj Në Fushë Kosovë, Mesone Arsyen Banale

Lajme

Policia e Kosovës ka njo ftuar për një rast dh unë në familje që ka n dodhur rreth orës 18:00 në Fushë Kosovë.

Sipas ra portit të policisë, thuhet se ankuesja femër kosovare ka r aportuar se e dy shuara femër kosovare (vjehrra e saj) e ka s ul muar atë me mjet të f ortë dr uri per aryse se ia kishte q it kafen me shum sheqer!

Vi kt ima së bashku me foshnjën e saj janë dërguar në st re hi more, ndërsa e d ysh uara pas intervistimit është l iruar në pr oc edurë të r regullt. /Telegrafi/